מפת הגעה


building

בניין הועדה המקומית "נגב מערבי" בצומת גילת, בסמוך למבנה המועצה "מרחבים"