הזמנת תיק מידע ותשלום אגרת מידע
בקשת מידע נדרש להיתר על פי סעיף 145(א1)

ניתן לקבל מידע באמצעות אתר זה בשני אופנים:
- משלוח בדואר רשום
- השארת מספר טלפון אליו יתקשר נציג הועדה להודיע כי החומר מוכן על מנת שתוכל/י לבוא
ולאסוף את המידע באופן ידני מהועדה.

להזמנת דף מידע ללא כרטיס אשראי נא לפנות לועדה
שם יישוב:  
*גוש        
*חלקה          
*מגרש    
מספר בית:    
* שם פרטי     
* שם משפחה     
*מס. טלפון    
מס. נייד  
* מייל        
* כתובת למשלוח דואר      
הערות