ימי ושעות קבלת קהל ומענה טלפוני

קבלת קהל  - בימים א'-ד' - בין השעות: 12:30 - 09:00
קבלת קהל למהנדס הוועדה, מידענים ובודקי התוכניות בתיאום מראש בלבד!

מענה טלפוני  - ימים א' ו-ג' בין השעות 15:30 - 13:30
מס' הפקס בוועדה 08-6894063.
ניתן להשאיר הודעה בשעות העבודה בצירוף פרטי הבקשה וטלפון להתקשרות.