טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
223.3374
מתאריך:
01/02/2019
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שירות מספר סעיף תיאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1 תיקי בקשה להיתר יח' 7.10 7.10
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום 303.55 303.55
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.104 מצללות מ"ר 32.79 32.79
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.105 מחסנים ובתי אריזה (למטרות חקלאיות) מ"ר 32.79 32.79
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.106 בריכת שחיה מ"ר 32.79 32.79
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 32.79 32.79
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 32.79 32.79
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.202 חממות ובתי רשת עד 100 מ"ר מ"ר 1.12 1.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.64 3.64
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.413 לוחות קולטי שמש בתחנת כוח סולרי עד 10000 מ"ר מ"ר 1.18 1.18
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.415 (ב) עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר 303.55 303.55
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת 60.71 60.71
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.980 קיזוז סכום ששולם יח' 1.00 1.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.990 פקדון ידני יח' 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.1.1 אגרת מידע יח' 205.70 205.70
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז 2 התאמת סעיפי פקדון לסה"כ 0.00 0.00