בהתאם לסעיף 48 ו' לחוק התכנון והבניה הועדה המקומית מחויבת בדיווח. מצ"ב הדיווח לשנת 2016
דוח שנתי 2016

בהתאם לסעיף 48 ו' לחוק התכנון והבניה הועדה המקומית מחויבת בדיווח. מצ"ב הדיווח לשנת 2015


תוכניות

תצ"ר

רישוי

ישיבות