אתר הועדה המקומית לתכנון ולבניה נגב מערבי
האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
 

מכרז פומבי לגזבר בוועדה המקומית נגב מערבי

שינוי שעות קבלת קהל ונהלים בוועדת תכנון ובניה נגב מערבי

החל מתאריך 1/10/17 נבצע שינוי בשעות קבלת הקהל הנהוגים עד כה.
הימים והשעות הינם כדלהלן:
כל יום תהיה קבלת קהל במזכירות הוועדה, בימים ראשון - חמישי בין השעות 9:00 - 12:30.
פגישות עם יו"ר הוועדה, מהנדס הוועדה, בודקי תכניות ומידענים יהיו בתאום מראש.
קבלת חומרים ומסמכים - בשלב בקרת תוכן להיתר וקבלת טופס 4, יש להעביר את החומרים בפעימה אחת מרוכזת ומסודרת ולקבל חתימת "נתקבל" במזכירות הוועדה.
תושב יהיה מכותב ומיודע בכל שלב ושלב שבו נמצא התיק בשתי דרכים:
1. הוא יהיה מכותב במייל אוטומטי שיצא בעת מתן הערות למתכנן.
2. כל תושב יקבל סיסמא ויוכל לבדוק באיזה שלב נמצא התיק בכל זמן שירצה.

ימי ושעות קבלת הקהל כפי שפורטו לעיל הינם לתקופת ניסיון של 3 חדשים.
 

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה המקומית בלבד.