דבר מהנדס הוועדה

ועדה מקומית "נגב מערבי" שמה לעצמה כמטרת על להיות ועדה מובילה בכל אחד מתחומי הפעילות שבאחריותה.
לצורך השגת מטרה זו נקבעו מספר יעדים לועדה הכוללים:

  • שימת דגש על שיפור מתמיד של השירות הניתן לקהל לקוחות הועדה. הגישה השירותית תבוא לידי ביטוי במתן
    טיפול מהיר ומקצועי במענה הטלפוני ובקבלת קהל, וכן בניהול ותחזוק אתר אינטרנט מעודכן, מפורט,נגיש ואינפורמטיבי. 
  • שמירה על האינטרסים של של יישובי המועצות במגזר הכפרי והאזורי שמרחב השיפוט. הועדה תקבל החלטות על
    בסיס שיקולים מקצועיים הכוללים התייחסות לשמירת השטחים הפתוחים והשטחים החקלאיים יחד עם תמיכה ביעדי
    פיתוח אזורי למגורים, חינוך, תעשיה ומסחר.
  • התייעלות ארגונית הכוללת השקעה בהון האנושי, טיפוח התשתית הארגונית ודאגה לרווחת עובדי הועדה.

כולי תקווה כי המידע באתר האינטרנט ובמדריכי רישוי הבניה, שנכתבו בעמל רב, ישמש אתכם נאמנה, יקל עליכם ויפשט
בעבורכם את תהליך רישוי הבניה הנדרש לפי חוק.


מהנדס איזי בן בוריס
מהנדס הוועדה