טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
228.9258
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1 תיקי בקשה להיתר יח' 7.12 7.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום 302.04 302.04
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.104 מצללות מ"ר 32.62 32.62
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.105 מחסנים ובתי אריזה (למטרות חקלאיות) מ"ר 32.62 32.62
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.106 בריכת שחיה מ"ר 32.62 32.62
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 32.62 32.62
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.12 1.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.202 חממות ובתי רשת עד 100 מ"ר מ"ר 1.12 1.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.62 3.62
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.413 לוחות קולטי שמש בתחנת כוח סולרי עד 10000 מ"ר מ"ר 1.18 1.18
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.415 (ב) עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר 302.04 302.04
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת 60.41 60.41
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.980 קיזוז סכום ששולם יח' 1.00 1.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.990 פקדון ידני יח' 0.00 0.00
אגרות שונות אגרות שונות 1.1.1 אגרת מידע יח' 191.00 191.00
אגרות שונות אגרות שונות 1.1.2 אגרת מידע ל 2 חלקות צמודות יח' 309.00 309.00
אגרות שונות אגרות שונות 1.1.3 אגרת מידע לכל חלקה נוספת צמודה יח' 97.00 97.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז 2 התאמת סעיפי פקדון לסה"כ 0.00 0.00